Komitet honorowy

Ryszard Grobelny - prezydent miasta Poznania
Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej
Prof. dr hab. Michał Kleiber - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Madey - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Prof. dr hab. Maciej Żylicz - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej