List Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego do uczestników kongresu:

List do uczestników kongresu:

Pobierz list w formacie .pdf