Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk organizują Drugi Kongres Młodych Matematyków Polskich, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2008 roku w Poznaniu.

Honorowy Patronat nad Kongresem objęła małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska.

Głównym celem Kongresu jest umożliwienie wzajemnego kontaktu bezpośredniego najzdolniejszym uczniom szkół ponad podstawowych z całej Polski, dla których matematyka stała się prawdziwą pasją. Do udziału w Kongresie została zaproszona również młodzież niepełnosprawna o wyraźnych uzdolnieniach w naukach ścisłych, by mimo różnych posiadanych ograniczeń, mogła ona spotkać się ze swoimi rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach naukowych. Ważnym celem jest też umożliwienie uczniom wysłuchania odczytów popularnych z matematyki wyższej, które zostaną wygłoszone przez znanych i cenionych profesorów z różnych uniwersytetów polskich. Niemniej ważnym celem jest stworzenie możliwości spotkań i dyskusji o matematyce uczniów z profesorami z uczelni wyższych. Organizatorzy są przekonani, że Kongres spełni ważną rolę w popularyzowaniu matematyki wśród młodzieży szkolnej. W Kongresie weźmie udział około 300 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Do udziału uczniowie zostali zgłoszeni przez Kuratoria Oświaty i Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.