Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
Fax (061) 829-5315

e-mail: kongres@wmi.amu.edu.pl