Kongres odbędzie się pod Honorowym Patronatem
Marii Kaczyńskiej
małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej