Koszty związane z organizacją Drugiego Kongresu Młodych Matematyków Polskich pokrywają organizatorzy główni oraz współorganizatorzy, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Miasta Poznania.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania za finansowe wsparcie Kongresu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w szczególności Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie prof. dr hab. Zbigniewowi Marciniakowi, Prezydentowi Miasta Poznania Ryszardowi Grobelnemu oraz Sekretarzowi Miasta Poznania Piotrowi Kołodziejczykowi.

Sponsorzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej sponsor Kongresu       Urząd Miasta Poznania sponsor Kongresu

Invest-Bank sponsor Kongresu BZ WBK sponsor Kongresu Gospodarczy Bank Wielkopolski sponsor Kongresu

Wydawnictwo Naukowe PWN sponsor Kongresu PWN.PL sponsor Kongresu Wydawnictwo Prószyński i s-ka sponsor Kongresu

Patronat medialny

TVP Poznań