INSTYTUT  POLSKI  W  WILNIE

 

 

Nazwisko i imię

Nazwa szkoła

 

Andrulienaite Anna

Szkoła Średnia w Niemenczynie

Jotko Jarosław

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Jurołojć Anastasja

Szkoła Średnia im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Mejlun Justyna

Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach

Zimiński Andrzej

Szkoła Średnia im. Jana Pawła II w Wilnie

 

 

[Powrót]