Drugi Kongres Młodych Matematyków Polskich
26-28 września 2008
pod honorowym patronatem
Marii Kaczyńskiej
małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

WEJŚCIE

Ludzie