BIURO KONGRESU

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10
fax. (22) 629 39 97