Kongres odbędzie się pod Honorowym Patronatem

Jolanty Kwaśniewskiej

małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


http://www.j.kwasniewska.aid.org.pl/