PROGRAM
PIERWSZEGO KONGRESU MŁODYCH MATEMATYKÓW POLSKICH


Miejsce obrad:
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1

Miejsce zakwaterowania:
Dom Studencki Politechniki Warszawskiej
"Bratniak"
ul. Grójecka 39
tel: (0-22) 822-06-96


16 września

20.00  Spotkanie z opiekunami - DS "Bratniak", sala TV

17 września

 9.30 - 10.30   uroczyste otwarcie Kongresu
10.30 - 11.00  przerwa
11.00 - 11.30  Mgr Jakub Wojtaszczyk - O rozkładach wielokątów na równoległoboki
11.30 - 12.15  Prof. dr hab. Andrzej Pelczar - O jakościowej teorii równań różniczkowych
13.00 - 15.00  przerwa obiadowa
15.00 - 15.45  Prof. dr hab. Jerzy Tiuryn - Matematyka genomiki

Sekcja A

16.00-16.20
Fabijańska Aneta, Malinowski Rafał, Zawadka Cezary, Zawodny Jan
Gimnazjum nr 20 w Warszawie
Fraktale


16.30 - 16.50
Jeznach Tomasz
I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu
Fraktal - czym jest i jak go opisać


17.00 - 17.20
Janczewski Michał
VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
Fraktale w przestrzeni trójwymiarowej i czterowymiarowej


Sekcja B

16.00 - 16.20
Madanowski Konrad
Gimnazjum nr 2 w Kutnie
Szachy - na pograniczu matematyki i rozrywki


16.30 - 16.50
Mazurkiewicz Michał
Gimnazjum nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim
Szachy a matematyka


17.00 - 17.20
Dane prelegenta usunięte
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzyniu
Zastosowanie matematyki w grach fabularnych


Sekcja C


16.00 - 16.20
Ciaś Tomasz
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie
Czy zawsze równoległe? - czyli o V aksjomacie Euklidesa oraz geometrii nieeuklidesowej


16.30 - 16.50
Zajączkowska Magdalena
Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Konstrukcje minimalne; sieci dróg łączącej punkty na płaszczyźnie


17.00 - 17.20
Stępień Piotr
II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wielościany - figury kosmiczne

17.30  kolacja
18.30  wyjście do teatru


18 września

9.30 - 10.15  Prof. dr hab. Zbigniew Palka - Dyskretny urok matematyki

Sekcja A

10.30 - 10.50
Męcel Arkadiusz
I Liceum Ogólokształcące w Koszalinie
O wymiarze podobieństwa


11.10 - 11.30
Kulewski Krzysztof
XIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Zastosowania problemów matematycznych do szyfrowania i uwierzytelniania cyfrowego


Sekcja B

10.30 - 10.50
Rogalska Zuzanna
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Opolu
Ciąg Fibonacciego jako przykład zastosowania matematyki w przyrodzie


11.10 - 11.30
Mroszczyk Przemysław
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Wykorzystanie twierdzenia Darboux do przybliżonego rozwiązywania równań w problemach fizycznych


Sekcja C

10.30 - 10.50
Kurzawa Zuzanna
Gimnazjum nr 1 w Lesznie
Niezwykły świat wielościanów


11.10 - 11.30
Prawdziwiak Karolina
Gimnazjum nr 16 w Lublinie
Bryły Platońskie

11.45 - 12.30  Prof. dr hab. Jerzy Zabczyk - O procesie Wienera

13.00 - 14.00  przerwa obiadowa

14.30  zwiedzanie Zamku Królewskiego

19 września

9.30 - 10.15  Prof. dr hab. Stanisław Janeczko - Osobliwości funkcji i uniwersalne konfiguracje przemian strukturalnych

Sekcja A

10.30 - 10.50
Zając Andrzej
Gimnazjum w Bolkowie
Nie urojone liczby urojone


11.10 - 11.30
Grela Piotr
Gimnazjum nr 2 w Gliwicach
Złota liczba w matematyce i otaczającycm nas świecie


Sekcja B

10.30 - 10.50
Jesionowski Michał
II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
Pitagoras a strój równomiernie temperowany


11.10 - 11.30
Warszawski Tomasz
V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Trangulacje, czyli sprytne podziały


Sekcja C

10.30 - 10.50
Pilecki Jerzy
XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Paradoks Russella i teoria zbiorów


11.10 - 11.30
Garbulińska Joanna
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Empiryczne początki matematyki

11.45 - 12.30  Prof. dr hab. Paweł Traczyk - Węzły i warkocze

12.30  zakończenie Kongresu

13.00  obiad