Polskie Towarzystwo Matematyczne
i
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
organizują w dniach 17-19 września 2004 roku
w Warszawie

przy współpracy z
Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci
oraz
Komitetem Głównym Olimpiady Matematycznej


Pierwszy Kongres Młodych Matematyków Polskich


Głównym celem Kongresu jest spotkanie naukowe
najzdolniejszych uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z całej Polski, dla których
"królowa nauk" stała się już pasją