Organizatorzy główni

Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Tomasz Łuczak
Przewodniczący Komitetu Programowego
Prof. dr hab. Marek Nawrocki
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
Prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN

Współorganizatorzy

Prof. dr hab. Stanisław Betley - Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Prof. dr hab. Marek Jarnicki - Uniwersytet Jagielloñski, Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów - Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Matematyki
Prof. dr hab. Mariusz Lemañczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Zbigniew Lonc - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Prof. dr hab. Zbigniew Olszak - Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Maciej Sablik - Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Andrzej Sładek - Uniwersytet Śląski, Instytut Matematyki
Prof. dr hab. Marcin Studniarski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki